Mreže

Projektiramo i postavljamo računalne mreže i sve druge radnje vezane za njih.

Radimo sa Cisco uređajima kao i sa Mikrotik uređajima

Imamo osposobljene ljude sa međunarodnim certifikatima za rad na njima i dugogodišnje iskustvo.

Također vršimo ispitivanje vaših mreža na upade hakera i druge sigurnosne propuste.