Automatizacija

Radimo usluge vezane za proizvodne procese i automatizaciju.

Održavanje i modifikacija postojećih proizvodnih linija.

Postavljanje i pripremu za nove proizvodne linije

Mehaničke popravke proizvodnih linija

Modifikacija

Prepravke i poboljšanja proizvodnih linija i strojeva